Zobacz Head-Up Display w akcji…

<html><!-- [et_pb_line_break_holder] --><head><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <title>Your Website Title</title> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></head><!-- [et_pb_line_break_holder] --><body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Load Facebook SDK for JavaScript --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Your embedded video player code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1333089043396473/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1333089043396473/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1333089043396473/">Head-Up Display i tryb HUD w nawigacji Sygic</a><p>Co TY na to, gdybyś mógł podczas jazdy wyświetlić nawigację na przedniej szybie tuż przed swoimi oczami?<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi korzystając z nawigacji.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 24 marca 2017</blockquote></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></body><!-- [et_pb_line_break_holder] --></html>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1319863141385730/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1319863141385730/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1319863141385730/">Head-Up Display i nawigacja NAVITEL</a><p>Nasz nowy produkt. Head-UP Display (HUD). Działanie z aplikacją NAVITEL.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi korzystając z nawigacji.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 10 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1333066803398697/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1333066803398697/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1333066803398697/">Head-Up Display + Navitel w nocy</a><p>Co TY na to, gdybyś mógł podczas jazdy wyświetlić nawigację na przedniej szybie tuż przed swoimi oczami?<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi korzystając z nawigacji.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 24 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1330330190339025/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1330330190339025/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1330330190339025/">HUD + nawigacja Yanosik w nocy</a><p>Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi korzystając z nawigacji.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 21 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1324448264260551/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1324448264260551/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1324448264260551/">HUD + oprogramowanie Yanosik</a><p>Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi korzystając z nawigacji.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 14 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1326342257404485/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1326342257404485/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1326342257404485/">HUD i bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z telefonu</a><p>Wykorzystując opcjonalny nadajnik AnyCast możesz wyświetlić bezprzewodowo (AirPlay) dowolną aplikację z iOS na Head-Up Display. Połączenie bezprzewodowe można także nawiązać z telefonami z systemem Android wspierającymi technologię Miracast.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 16 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1319880024717375/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1319880024717375/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1319880024717375/">HUD i aplikacja Google Maps</a><p>Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi korzystając z nawigacji.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 10 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1323681931003851/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1323681931003851/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1323681931003851/">HUD + Kamera wsteczna + martwe pole</a><p>Head-Up Display z opcjonalną kamerą. Podczas jazdy wyświetla obraz z tyłu pojazdu plus martwe pola.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 13 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1330321830339861/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1330321830339861/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1330321830339861/">HUD + informacje z OBD nocą</a><p>Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 21 marca 2017</blockquote></div>
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1326940707344640/" data-width="500" data-show-text="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1326940707344640/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/videos/1326940707344640/">HUD + Coyote</a><p>Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze używając Head-Up Display, nie odrywaj wzroku od drogi korzystając z nawigacji. Połączenie bezprzewodowe Head-Up Display i iPhone 4S (AirPlay) z aplikacją Coyote Polska.</p>Opublikowany przez <a href="https://www.facebook.com/EmanticPL/">Emantic</a> na 17 marca 2017</blockquote></div>
Share This